Koira ©️ Janina Holmberg

Arvosteluluokat

Arvostelu
Jokainen koira saa kirjallisen arvostelun.

Perusarvostelu

Pikkupentuluokka
5 kk – alle 7 kk, saavat arvostelun. Luokka on avoinna ainoastaan erikoisnäyttelyä pitäville roduille. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Rotunsa paras kunniapalkinnolla palkittu pentu (pikkupennut + pennut) osallistuu päivän parhaan pennun valintaan.

Pentuluokka
7 – 9 kk, saavat arvostelun. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Rotunsa paras kunniapalkinnolla palkittu pentu (pikkupennut + pennut) osallistuu päivän parhaan pennun valintaan.

Junioriluokka
9– alle 18 kk, kilpailevat sertistä, juniorisertistä ja rotunsa parhaasta. Paras laatumaininnalla erinomainen ja SA palkittu rotunsa paras juniori osallistuu päivän parhaan juniorin valintaan

Nuortenluokka
15– alle 24 kk, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta.

Avoin luokka
15 kk–, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta.

Käyttöluokka
15 kk–, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta. Käyttöluokkaan oikeuttava tulos on merkittävä ilmoittautumiseen. Ulkomaisessa rekisterissä olevalta koiralta käyttöluokkaan osallistumisen edellytyksenä on käyttötodistus (WCC). Mikäli vaadittu tulos tai käyttötodistus puuttuu, siirretään koira automaattisesti avoimeen luokkaan.

Valioluokka
15 kk–, kansainvälisille tai kansallisille muotovalioille, ulkomaisessa rekisterissä olevalta koiralta valioluokkaan osallistumisen edellytyksenä on valionarvotodistus. Ulkomaisen valionarvon tulee olla vahvistettu. Mikäli valionarvotodistus puuttuu, siirretään koira automaattisesti avoimeen luokkaan. Ulkomaiset muotovaliokoirat kilpailevat sertistä (mikäli koira ei ole vielä Suomen muotovalio) ja rotunsa parhaasta.

Veteraaniluokka
8 vuotta–, kilpailevat sertistä, veteraanisertistä ja rotunsa parhaasta. Paras laatumaininnalla erinomainen ja SA palkittu uros- ja narttuveteraani osallistuu rodun paras veteraani -kilpailuun. Rotunsa paras veteraani osallistuu päivän parhaan veteraanin valintaan.

Paras uros -/paras narttu -luokka
Tähän luokaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen ja jotka on palkittu sertifikaatin arvoisella (SA).

Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras sertifikaatin arvoisella (SA) palkittu koira, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.

Rotunsa paras
Rotunsa parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu ryhmäkilpailuun.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on laatuarvostelu, jossa kilpailee neljän saman rotuisen koiran muodostama ryhmä. Koirien on oltava saman kasvattajan kasvattamia tai samalle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle rekisteröityjä. Lisäksi koirien on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä.

Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in show -kasvattajaryhmän valintaan.

Jälkeläisluokka
Jälkeläisluokka on laatuarvostelu, jossa uros tai narttu kilpailee neljän saman rotuisen jälkeläisensä
muodostamalla ryhmällä. Urosta tai narttua ei tarvitse ilmoittaa muihin luokkiin, mutta se tulee esittää
jälkeläisryhmänsä kanssa. Jälkeläisten tulee olla palkittu laatupalkinnolla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa sille
kunniapalkinnon. Jälkeläisluokan kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa neljä (4) jälkeläisryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -jälkeläisryhmän valintaan.

Laatumaininnat
Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:

  • erinomainen – punainen
  • erittäin hyvä – sininen
  • hyvä – keltainen
  • tyydyttävä – vihreä
  • hylkäävä – harmaa
  • ei voida arvostella – ruskea
  • sertifikaatin arvoinen – vaaleanpunainen

Kilpailuarvostelu
Jokaisessa luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan paremmuusjärjestykseen, mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erinomainen tai erittäin hyvä.

Loppukilpailu

Best in show
Rotunsa parhaat koirat osallistuvat Best in show -kilpailuun. Neljä parasta sijoitetaan.

Best in show Veteraanit
Kaikki rotunsa parhaat veteraanit osallistuvat päivän parhaan veteraanin valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Best in show Juniori
Kaikki rotunsa parhaat juniorit osallistuvat päivän parhaan veteraanin valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Best in show Pentu
Kaikki rotunsa parhaat pennut osallistuvat päivän parhaan veteraanin valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Best in show Kasvattajaryhmä
Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.

Best in show Jälkeläisryhmä
Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu jälkeläisryhmä osallistuu näyttelyn parhaan jälkeläisryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.

Best in show Käyttökoira
Rodun edustaja joka on saavuttanut tässä näyttelyssä arvosanan ERINOMAINEN ja jolla on oikeus osallistua palvelus- tai pelastuskoirakokeiden korkeimpaan luokkaan (saavuttanut vähintään koulutustunnuksen: JK2, HK2, VK2, EK2, IGP2, IPO2, SchH2 tai VPG2, MR2, FH1, IFH1, PEKO-T, RH-TA, RH-FA, RH-FLA jonka ohjaaja osoittaa koiran kilpailukirjasta tai tulosteella KoiraNetistä) saa osallistua Best in show käyttökoira -kehään. Rotukehässä valitaan loppukehän osallistuja siten, että ensin tarkistetaan rotunsa parhaimman sekä vastakkaisen sukupuolen parhaimman koiran osallistumisoikeus. Mikäli näistä kumpikaan ei täytä vaatimuksia tarkastellaan paras narttu- ja paras uros-sijoituksia jolloin se koira, joka on korkeimmalle sijoitettu ja jolla on osallistumisoikeus, osallistuu loppukehään. Mikäli koirilla on samat sijoitukset tuomari valitsee näistä. Jos parhaimpien sijoitettujen koirien joukosta ei löydy osallistumisoikeutta omaavaa koiraa, kehäsihteeri kokoaa kaikki ne ERINOMAISEN arvosanan saaneet rotunsa edustajat, joilla on oikeus osallistua Best in Show käyttökoira -kehään. Näistä tuomari valitsee rotunsa parhaan käyttökoiran joka osallistuu Best in Show käyttökoira -kehään.